Povestiri ACASA Povestiri de lecturi scolare

«

»

ILIADA

HOMER

Este posibil să fi trăit în secolul X sau în secolul XI î.Chr., deci cam acum 3000 de ani. Poet şi rapsod grec din antichitate, căruia i se atribuie scrierea epopeilor Iliada şi Odiseea.

Citește mai multe despre biografia lui Homer !

Iliada de Homer

Povestea războiului troian

Epopeea Iliada și-a primit numele de la o altă denumire a Troiei, Ilion. Denumirea provine de la primul dintre strămoșii troienilor și fondatorii Troiei: Ilos, Tros și Dardanos.

iliada

Ahile, eroul epopeii Iliada

În vremurile de demult, zeii porniră o mare petrecere în Olimp. Uitară, însă, să o invite pe zeiţa Eris, zeiţa vrajbei. Aceasta află şi se treziră cu ea în uşă în toiul petrecerii. Scoase din sân un măr de aur, îl aruncă în mijlocul încăperii şi strigă ” Celei mai frumoase dintre voi !”.

După o vreme, Afrodita, zeiţa dragostei şi frumuseţii, îi ceru lui Zeus mărul. Când să întindă mâna şi să i-l dea, apăru Atena, frumoasa zeiţă a înţelepciunii şi ceru mărul pentru ea. Pe când Zeus se gândea ce să facă, sosi şi Hera, frumoasa lui soţie, care aştepta să îi dea ei mărul.

Zeus le propuse celorlalti zei să o aleagă pe cea mai frumoasă dintre ele. Lui îi era greu să aleagă între soţie şi cele două fiice. Se feriră cu toţii. Atunci Zeus le spuse celor trei zeiţe să găseasca ele un muritor care să facă alegerea.

Afrodita îl găsi prima, lângă Troia, cetate numită şi Ilion, pe Alexandru-Paris. Frumosul ciobănaş, dar şi arcaş neîntrecut, era unul dintre cei cincizeci de copii ai lui Priam, regele cetăţii Troia. Zeiţa, vicleană, îi promise că îl va ajuta să cucerească inima Elenei, de la curtea regelui Menelaos, regele Spartei.

Se adunară toate cele trei zeiţe şi îi cerură să hotărască el cui i se cuvine mărul. Paris nu stătu nici o clipă pe gânduri şi făcu alegerea care avea să pornească războiul troian: îi dete mărul Afroditei. Supărată, mândra Hera îşi jură să se răzbune pe toţi ai lui Paris şi pe cetatea  Troia.

Paris plecă spre Sparta, după sfatul Afroditei, cu o corabie poleită cu aur. Acolo, la curtea regelui Menelaos, fu întâmpinat ca un frate, căci regele era prieten cu tatăl său. Regele trebui să plece cu treburi. În acest răstimp zeul Cupidon îi ținti cu săgeata dragostei pe Paris şi pe Elena, soţia regelui Menelaos.

Paris o duse la Troia  cu corabia pe Elena. Hera deja îşi făcuse planul de răzbunare. Înainte de a-l alege pe Menelaos drept soţ, Elena fusese iubită de mulţi eroi slăviţi ai vremii. O doriseră şi ei de soţie: chiar Agamemnon, fratele lui Menelaos, apoi viteazul Ahile, înţeleptul Ulise şi alţii. Ei juraseră ca, dacă o va răpi cineva pe Elena de la casa soţului ei, să se ducă cu oştile lor să-l pedepsească pe făptaş şi să o aducă înapoi pe Elena. Hera le trimise acum de veste tuturor că a sosit momentul să îşi respecte cuvântul.

Numai pe Ahile nu îl găsiră nicăieri crainicii zeieşti. Mama lui, zeiţa Tetis, aflase că era sortit să moară de tânăr dacă va cunoaşte gloria în luptă. Îl ascunsese, în haine femeieşti, printre fiicele unui rege. Isteţul Ulise, însă, se îmbrăcă in haine de neguţător şi se duse la palatul acelui rege. Printre giuvaieruri şi pânzeturi fine, el strecură şi o sabie. Ahile o apucă deîndată ce o văzu. Ulise îl strigă pe nume şi, în scurtă vreme Ahile porni  în fruntea mirmidonilor săi către Troia, în multe şi mândre corăbii.

Spre Troia se îndreptară şi Aiax, uriaşul, Idomeneu, din Creta, Diomede cel neînfricat, bătrânul Nestor cel neîntrecut în sfaturi, fireşte Ulise şi Menelaos. În fruntea lor hotărâră să fie Agamemnon, fiind el cel mai curajos şi cel mai cumpătat în acelaşi timp şi cu sufletul neînfrânt.

Iliada începe în momentul în care trecuseră nouă ani de când aheii porniseră războiul troian, pe ţărmurile cetăţii Troia. Nici ei nu au cucerit cetatea cea bogată, nici troienii nu au izbutit să îi alunge de acolo.

Ca să-şi facă rost de sclavi şi de merinde, grecii-ahei atacau adesea vecinii Troiei. Aşa căzu în mâinile lui Agamemnon frumoasa Hriseida, fiica lui Hriseu, preot al zeului Apolon. Bătrânul preot sosi la cortul lui Agamemnon cu daruri bogate, ca să îşi răscumpere fiica. Agamemnon nici nu voi să audă şi atunci preotul îi ceru zeului său să îl răzbune. Apolon începu să arunce în ahei cu săgeţi purtătoare de ciumă care îi îmbolnăviră.

După zece zile mai-marii oştirilor se adunară la sfat, iar Ahile îi ceru proorocului Calchas să le spună care e pricina mâniei lui Apolon. Acesta spuse că zeul este supărat că Agamemnon nu i-a respectat preotul şi că trebuie ca fiica să îi fie înapoiată, ca să stingă supărarea zeului. Agamemnon, supărat, spuse că o va inapoia pe Hriseida tatălui său, dar că, în schimb, îi va lua lui Ahile iubita, pe Briseida.

Ahile spuse că atunci el nu va mai ieşi pe câmpul de luptă şi va veni vremea când vor avea mare nevoie de el. Aşa şi făcură, iar Ahile se retrase în cortul său şi plânse când i-o luară pe Briseis. Mama sa, zeiţa Tetis îi ceru lui Zeus, tatăl ei, să îi ajute în lupte pe troieni, ca să-i facă pe ahei, mai ales pe Agamemnon, să înţeleagă cât de preţios este pentru ei neînfricatul Ahile.

A doua zi porniră lupta. In fruntea troienilor se aflau frumosul Paris şi  puternicul Hector, fii ai regelui Priam. Paris îl provocă la luptă pe regele Menelaos, pentru ca lupta între ei doi să aleagă cui îi vor rămâne frumoasa Elena şi averile ei. Menelaos era cu mult mai puternic şi mai priceput în luptă decât Paris. Era cât pe aci să îi ia viaţa, dacă nu l-ar fi salvat Afrodita. Sub adăpostul unui văl fermecat, ea il duse şi îl ascunse în palat, fără să vadă nimeni. Menelaos îl căută în zadar şi, negăsindu-l porni o luptă crâncenă între ahei şi troieni.

Căzură mulţi viteji şi din partea troienilor şi din partea aheilor. Fu doborât si Enea, fiul zeiţei Afrodita şi al lui Anchise, văr al regelui Priam. Ar fi murit dacă nu l-ar fi apărat chiar mama lui, căci se amestecară şi zeii în bătălie. De partea troienilor erau Afrodita şi Marte şi Apolon. De partea aheilor, Atena şi Hera şi mulţi alţi zei. Zeus îi ajuta când pe unii, când pe alţii, după cum îl ruga Afrodita sau îi cerea Hera.

Cu ajutorul Atenei, aheii făcură prăpăd printre troieni şi degeaba îi făcură aceştia din urmă jertfe bogate, zeiţa nu putu să fie îmbunată. Hector trecu să îşi ia adio de la soţia lui, Andromaca şi de la fiul său, Astianax, apoi plecă la luptă împreună cu fratele său, Paris. Hector, potrivit obiceiului, provoca la luptă unul dintre vitejii ahei. Se alese uriaşul Aiax, luptător crud şi fioros. Se luptară pe viaţă şi pe moarte, dar niciunul nu izbuti să îl învingă pe celălalt. Lupta luă sfârşit fără un învingător şi un învins.

In zilele următoare troienii, cu Hector în frunte, îi fugăriră tare pe ahei. Agamemnon îşi dădu seama că are nevoie de ajutorul lui Ahile. Acesta însă refuză, spunând că nu va mai pune mâna pe lance până când Hector nu va ajunge să dea iureş la corabia lui.

Bătălia porni din nou. Troienii conduşi de Hector îi alungară pe ahei de sub zidurile cetăţii până la corăbii. Bătrânul Nestor, înţeleptul, îl trimise pe Patrocle, prietenul drag al lui Ahile, să îi spună acestuia să îşi pună vestita lui armură şi să alunge troienii de la corăbii. Patrocle îmbrăcă el însuşi armura prietenului său  şi plecă în fruntea mirmidonilor lui Ahile la corăbii. Muri ucis în luptă.

Cum armele şi armura lui Ahile rămăseseră la Hector, după moartea lui Patrocle, zeiţa Tetis se duse la zeul Vulcan şi îl rugă să-i facă altele pentru fiul ei. Agamemnon îi înapoie lui Ahile femeia iubită, pe care o respectase, şi îi dădu daruri bogate, astfel că se împăcară.

Pe câmpul de luptă, Ahile, mâniat de moartea prietenului său, ucise în dreapta şi în stânga până când ajunse în dreptul porţilor cetăţii Troia, unde se afla Hector. Când îl văzu atât de înfricoşător, Hector porni să fugă, iar Ahile cel iute de picior îl urmări îndeaproape. Ocoliră cetatea de trei ori, după care Ahile îl străpunse pe Hector cu lancea, luându-i viaţa.

Douăsprezece zile a batjocorit Ahile leşul lui Hector, atât de supărat era pentru moartea lui Patrocle. Apoi, ocrotit de zei, sosi la el tatăl lui Hector şi îi înmuie inima. Ahile îi dădu trupul viteazului său fiu şi îl asigură că va avea cele douăsprezece zile de care avea nevoie pentru funeralii, după cum era obiceiul.

După acest răstimp luptele  porniră  din nou. In ajutorul cetăţii Troia sosiră amazoanele, dar regina lor, Pentesilea, fu ucisă de Ahile. Tot acesta îl ucise şi pe Memnon, sosit din Egipt să îl ajute pe regele Priam, căruia îi era nepot.

În timpul acesta Paris ucisese mulţi ahei cu săgeţile sale şi tot el îl ucise şi pe Ahile. La naşterea sa zeiţa Tetis îl scăldase pe acesta în apele fermecate ale râului Stix, ca să nu poată să-l rănească nici o armă. Rămăsese totuşi  un loc neudat de ape, călcâiul de care îl ţinuse ca să îl scufunde în apă. Zeul Apolo dirijă mâna lui Paris şi săgeata acestuia străpunse tocmai călcâiul lui Ahile, care căzu mort la pământ. Paris muri şi el, după îndelungi chinuri, atins de o săgeată otrăvită.  După moartea lui, Elena se însoţi cu un frate de-al lui, Deifob.

Trecuseră aproape zece ani, muriseră cei mai de seamă luptători din ambele tabere, dar războiul troian nu se mai sfârșea…

Aşa se încheie epopeea Iliada. Sfârşitul razboiului troian şi alte întâmplări sunt povestite de Homer în epopeea Odiseea.

Sursa foto

Sfârşitul povestirii pe scurt a epopeii Iliada

La pagina Literatura si arta poți vedea cum și i-au imaginat creatorii de artă pe eroii epopeei Iliada. E destul să dai un clic pe cuvintele scrise cu albastru !

click aici pentru povestirea epopeei Odiseea, cu aventurile lui Ulise după terminarea războiului troian.

ŞTIAI CĂ…

…până în zilele noastre se foloseşte expresia  „călcâiul lui Achile” pentru a desemna punctul slab al unei persoane sau al unei chestiuni ?

 Citește și :

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !
4468025380

232 comments

7 pings

Skip to comment form

 1. Just a question

  Ah, pardon, scrie „unor povestiri”..
  Deci, nu există format online?

  1. Zinaida Strinu

   La Iliada, nu. La altele, da.

 2. Just a question

  Mă scuzați, sus în dreapta scrie că jos avem link-ul de trimitere către textele integrale. Unde este?

 3. Mark

  buna ziua mai ajutat la istorie si am luat 10!!

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur mult, Mark!

 4. *Betie*

  Această povestire m-a salvat! Mulțumesc din suflet! 😇

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur mult!

 5. asa sunt eu

  Multumesc! Dar nu este cam lunga????????????? Pentru ce clasa este?????????????????? Eu sunt in a v-a si ne-a dat deja!!!!!!!!!!!!!!! ): ): ): ): ): ): ): ): ):

  1. Zinaida Strinu

   Cam lungă?! Se vede că nu știi cât de lung este originalul…

 6. Tudor Bota

  Aceasta este o povestire completa? Adica fara intamplari lipsa? Multumesc

  1. Zinaida Strinu

   Fără întâmplări lipsă, dar și fără multe detalii. Pentru acestea, citești originalul! :)

 7. Mădălina

  Buna! No am citit cartea, dar voiam să vă întreb de calul Troian unde se încadrează, in Iliada ?

  1. Zinaida Strinu

   Ei, ei, citește până la capăt! :)

 8. Georgiana

  Multumesc din suflet!!!Chiar am luat 10 când m-a ascultat, şi îţi mulţumesc carte multttt Zina!!!!!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Georgiana! Felicitări!

 9. Răzvan

  Mulțam! Am luat un 10 la istorie. Vă mulțumesc pentru acest rezumat minunat!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere! Mă bucur mult! ☺

 10. Mirabela

  Mulțumesc mă ascultat profesor din aceasta ,,poveste” și am luat 10

  1. Zinaida Strinu

   Bravo, Mirabela! Mă bucur mult! :)

 11. Zinca alexandra

  Mulțumesc, am avut de citit toată cartea în două săptămâni și nici nu o aveam. Mulțumesc, povestirea ta m-a salvat!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Alexandra! Mă bucur că aceste povestiri îți sunt de folos!

 12. Marfics Ana

  Daca la tine aista-i povedtire pe scurt…apai las-o incolo!!!

  1. Zinaida Strinu

   Tu n-ai nicio treabă?! Dacă nu-ți place, fă-ți singură și gata.

 13. Alina

  Hey, multumesc mult am citir rezumatul si am inteles foarte bine cum trebuie sa fac compunerea.

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Alina, mă bucur!

 14. Toma Denisa

  Îți mulțumesc , aveam nevoie de poveste la teza , nu am înțeles nimic din carte dar acum am înțeles ! Mulțumesc !!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu drag, Denisa! Mă bucur că site-ul meu de povestiri îți este de folos! :)

 15. R

  Mulțumim.
  Ne-ai salvat.Este un rezumat superb👏Felicitări!

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur mult! :)

 16. Diana

  Mi-a fost de ajutor! Multumesc!

 17. Spiridon roberto

  Foarte frumoasa POVESTIREA

 18. alexandra

  I GENIAL!!!! Mulțumesc mult de tot! Din acest rezumat am înteles în sfârșit cartea!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Alexandra! Mă bucur că te-am ajutat să înțelegi această superbă epopee.

 19. Spiridon roberto

  Mulțumesc mult de tot
  ,

  1. Zinaida Strinu

   Cu mare plăcere, Roberto! :)

 20. madalina

  Foarte interesant ! Multumesc de ajutor !

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere! Mă bucur că apreciezi!

 21. Anca

  Foarte captivant, si bine detaliat! Felicitari! :D

  1. Zinaida Strinu

   Mulțumesc pentru felicitări și aprecieri! :)

 22. Mabel

  Multumesc mult! Sunteti extraordinara.Am citit si din carte,si,chiar se potriveste! :)

  1. Zinaida Strinu

   :D Firește că ”se potrivește”, cum altfel?!

   1. Mabel

    Da,dar sunt site-uri pe internet gresite…Si am rascocit mai multe,vrand sa aflu ce se potriveste perfect! Si am gasit! Multumesc,din nou!

    1. Zinaida Strinu

     Cu plăcere! :)

 23. adah

  multumim ca ai pus aceasta povestire

  1. Zinaida Strinu

   Cu drag!

 24. Bianca

  Multumesc foarte mult, ZiNAIDA! Mai ajutat enorm de mult!

  1. Zinaida Strinu

   Cu mare plăcere! Mă bucur că ți-am fost de folos! :)

 25. Mocanu vladut

  Puteti sa publicati si odiseea va raog!!!

  1. Zinaida Strinu

   Ți-am mai răspuns o dată, ieri! Am publicat de mult Odiseea. Ai o trimitere spre ea la sfârșitul povestirii Iliada.

 26. Vlad

  Iliada este foarte frumoasa.Puteti sa postati va rog si Odiseea.

  1. Zinaida Strinu

   Există și povestirea Odiseei. Ai o trimitere chiar la sfârșitul acestui articol.

 27. Stoican nicoleta

  Ini place acastă iliadă

  1. Zinaida Strinu

   ”Această”?! Știam că e numai una…

 28. marian

  De ce nu pot copia textul,am nevoie urgenta.Va rog frumos!

  1. Zinaida Strinu

   Nu se poate copia decât de mână. Măcar atât efort să faci… Cu ocazia asta îți rămâne și ceva în cap…

 29. Szabina

  MULTUMESC ZINA ! :)

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere ! ☺

 30. (^_^)

  Zina esti cea mai tare ! Te apreciez mult ca ne ajuti … lasai pe lenesi in pace …. sincer nici eu nu sunt prea fericita pt ca e cam lung rezumatul dar….fata de carte (pe care am citito) e chiar foarte ok…oricum nu voi copia ci voi extrage ideile importante … nu mi-ar place sa primesc nota pe munca altuia . Multumesc mult pt ajutorul acordat:3:3:3 (^_^)

  1. Zinaida Strinu

   Multumesc pentru apreciere !
   Nici nu e asta problema cea mai mare: că ai primi notă pe munca altuia. Problema adevărată este alta; o afli dacă citești ce am scris pentru elevi, în dreapta, cu litere albe pe fond albastru.

 31. simona

  este prea lung.nu reusesc sa-l scriu tot!!!!
  trebuia mai pe scurt

  1. Zinaida Strinu

   Dacă ai fi pus mâna pe carte, ai fi văzut cât de lungă este aceea…
   Acestea nu sunt rezumate, ci povestiri pe scurt. Le-am scris ca să vă ajut să înțelegeți textele originale, nu ca să le copiați. Dacă aveți nevoie de rezumate, puteți transforma aceste povestiri în rezumate folosind indicațiile din articolul despre rezumat (dă clic pe acest cuvânt albastru).

 32. Gabi

  Imi poti spune te rog mai pe scurt ce se intampla ?

  1. Zinaida Strinu

   Glumești ?!!! Și mai pe scurt ?! Poate să scriu o telegramă.

 33. alex alex boss

  aaaaaaaaaaaa ce lungaaaa

  1. Zinaida Strinu

   Ia tu cartea și vezi cât este de lungă !

 34. david

  zina care sunt zeii din iliada si odiseea?

  1. Zinaida Strinu

   Ei, citește și tu măcar povestirile pe scurt și ai să afli ! ;)

 35. Alexandra

  Multumesc mult!Faceti o treaba extraordinara!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere ! Mulțumesc și eu, pentru apreciere ! :)

 36. maria

  multumesc mult!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Maria ! :)

 37. Antonia

  Doamna Zina,apreciez foarte mult munca depusă pentru acest blog si pentru aceste repovestiri! Sper ca in viitor veți mai avea timp sa scrieti si alte repovestiri! Va felicit si va multumesc pentru ajutor!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Antonia ! Mulțumesc și eu pentru aprecieri ! :)

 38. Ary

  Scz…..anul?Cand a vut loc?????

  1. Zinaida Strinu

   Eratostene a fixat în timp războiul troian între anii 1194 î.Hr. și 1184 î.Hr.

 39. Cristi :)

  Bine ca am gasit blogul dvs. deoarece trebuie sa fac o compunere la istorie la fel ca si rezumatul acestacu expresiile calcaiul lui Ahile Odiseea si cal troian

  1. Zinaida Strinu

   Ei bine, ai nimerit unde trebuia, dar ferește-te să copiezi cuvânt cu cuvânt. Gândește-te că nu ești singurul care vizitează site-ul, vin aici foarte mulți, poate și colegii tăi și profesorii tăi de română, de istorie…

 40. Ramona Stefan

  Iti multumesc foarte mult Zina !!! Daca nu publicai povestirea as fi luat un 4 !!! Multumesc !!!

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur că te-am salvat, Ramona ! :)

 41. Danuta

  Multumesc foarte mult doamna Zina. Mi-a placut foarte, foarte, foarte, mult aceasta epopee. Este foarte impresionanta, cu multe aventuri si mi-a placut foarte mult. Sa stiti ca nu am copiat-o, doar ne-a zis doamna profesoara s-o citim. Inca o data va multumesc din inima si o sa citesc mai multe rezumate si povestiri pe scurt scrise de dumneavoastra. :)

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Dănuța ! Mă bucur că ți-a plăcut povestirea pe scurt a Iliadei și că ți-ai propus să mai citești și altele de pe acest blog.

 42. andra

  ceva mai scurt
  un rezumat

  1. Zinaida Strinu

   Se vede că n-ai habar cât de mare este cartea, draga mea ! Fă-ți singură ceva mai scurt.

 43. precornitoiu

  Aceasta este povestirea la toata epopeea iliada???

  1. Zinaida Strinu

   Desigur ! Este o povestire pe scurt, asa cum arata si titlul blogului. :)

 44. sorynutza

  Hey chiar mati ajutat ,dar mia luat 5 pagini sa o scriu.Dar totusi multumesc.

  1. Zinaida Strinu

   Sorina, nu trebuia sa copiezi si atunci nu scriai 5 pagini. Te rog sa citesti ceea ce am scris sus in dreapta cu litere albe pe fond albastru si acest articol despre rezumat si altele.

 45. sorynutza

  Doamna Zina va multumesc din inima!!!!!!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu drag, Sorina ! :)

 46. ilinca

  aceste rezumate ma ajuta foarte mult!

  1. Zinaida Strinu

   Sunt bucuroasa ca iti sunt de folos, Ilinca !

   1. Paula

    multumesc ca m-ati ajutat chiar aveam nevoie sa o citesc pt marti la ora de istorie

    1. Zinaida Strinu

     Cu plăcere, Paula ! Succes la istorie ! :)

 47. Stefania

  Multumesc mult Zina, chiar m-a ajutat…Caut mereu tot ce am nevoie pe blogul tau pentru stiu si sunt mereu sigura ca aici voi gasi tot ce caut si asa si este, multumesc inca odata. :D

  1. Zinaida Strinu

   Cu mare drag, Stefania ! Multumesc pentru cuvintele frumoase ! :)

 48. Vasy

  Zina iti multumesc frumos mai ajutat enorm.te sustin in tot ceea ce faci.Succes in continuare!

  P.S.am luat 9,60 la test si iti multumesc inca odata!

  1. Zinaida Strinu

   Ma bucur nespus de mult, felicitari, Vasy !

   1. Vasy

    Multumesc!

    1. Zinaida Strinu

     :)

 49. Geny

  A fost foarte frumos si la obiect povestit. Chair am avut nevoie pentru ca n-am apucat sa termin cartea. Si plus in carte nu prea intelegeam , dar dumneavoastra va multumesc din suflet. Sunteti o doamna cu suflet mare si se vede. Si maine cu siguranta voi lua o nota mare la romana , pentru ca dam test de lectura. O sa va spun probabil ce nota iau.

  1. Zinaida Strinu

   Îți doresc succes și chiar te rog să-mi spui ce notă ai luat. :)

   1. Geny

    Din pacate , notele se dau la sfarsitul anului. In vara… Dar cu siguranta voi lua o nota mare si va multumesc inca o data.

    1. Zinaida Strinu

     Important e că ai înțeles. Dacă ai înțeles, ai și reținut și asta e mai important decât nota din vară. :)

 50. Ada

  ‘am o problema.. trebuie sa povestesc la scoala asta si nu am cum sa invat atat.. cum sa fac?

  1. Zinaida Strinu

   Citește aici cum să înveți mai bine. Te rog să citești tot ghidul, altfel nu te ajută.

 51. sabina

  imi puteti spune si ,va rog frumos, mie toate personajele din ilada.

  1. Zinaida Strinu

   Citește-o și notează-le.

 52. Silviu

  Thank you so much I took 10 to history! Keep going and good luck!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere ! Dar de ce în engleză ?…

   1. Silviu

    This is England and Iliada translate in english!

    1. Zinaida Strinu

     Las-o moartă, ”englezule” ! :D Poate nu știi că la mine comentariile apar și cu IP-ul computerului de la care scrii, iar după IP-ul ăsta am aflat că mătăluță ești vecin cu mine, pe aici prin București, pe rețeaua RCS-RDS ! :D
     Scrie românește, că nu îți mai aprob comentariile !

     1. Silviu

      =))

      1. Zinaida Strinu

       Rămâne valabil ce am scris, chiar dacă ai schimbat IP-ul. Tot de acolo e !

 53. Negoita Laurentiu Emanuel

  a si inca ceva , cu toate raspunsurile si ca am citit povestea de 2 ori a fost super marfa ,fain zau si am luat 10* la istorie MULTUMESCC!!!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Laurențiu ! Îmi pare foarte bine că ai luat 10, felicitări ! :)

 54. Negoita Laurentiu Emanuel

  hei multumesc pt toate informatiile si raspunsurile tot felul, mai ales zinei sa ma tineti la curent!!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere !
   De ce ”mai ales” Zinei ?! Blogul e ținut numai de Zina, adică de mine !

 55. frumy

  Este super tare! Dupa ce ai ajuns la jumatate tea cupris … si nu poti sa te opresti din citit! ii tare si mult succes in continoare!
  si trb sa citesc pt. istorie si am luat nota maxima la povestire 10*

  1. Zinaida Strinu

   Da, este frumoasă, și mie îmi place.
   Mulțumesc pentru urare, succes și ție la școală !

 56. Alexandraa

  acesta este rezumatul? sau povestea?:D

  1. Zinaida Strinu

   Of ! Iliada este o epopee și textul original este în versuri. Aici este povestirea pe scurt a epopeii.

 57. Ioana

  Multumesc mult Zina . Stiu ca ajutati pe toate site-urile :)

  1. Zinaida Strinu

   Pentru puțin, Ioana !

 58. madalyna

  Multumesc.. m-a ajutat mult la istorie

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, draga mea ! :)

 59. Ioana

  Zina, imi poti spune daca asta e Iliada Odiseea? povestirea ei

  1. Zinaida Strinu

   Iliada e o epopee, Odiseea este altă epopee. Amândouă i-au fost atribuite lui Homer. Amândouă sunt povestite pe acest blog, separat, firește.

 60. andrei

  am luat 100000000000000000000 la istorie multumesc

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Andrei ! :D

 61. Ale

  Este cea mai buna povestire a cartii pe care am gasit-o !

  1. Zinaida Strinu

   Mulțumesc pentru apreciere, Ale ! :)

 62. Patricia

  Tu pe ce clasa esti ? sti foarte multe………..

  1. Zinaida Strinu

   Caută sub titlul blogului, acolo unde scrie ”Eu”. Dă click pe cuvântul acesta și ai să afli în ce clasă sunt ! ;)

 63. Florin Liceul Teoretic Zarnesti

  miati facut tema la istorie ms meult

  1. Zinaida Strinu

   N-ai să te alegi cu mare lucru dacă te mulțumești doar să copiezi…

 64. Silviu

  A fost foarte frumos ! Mersi pentru povestire ! Mult succes in continuare ! Bravo ! :)

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere și mulțumesc pentru urare ! Succes și ție ! :)

   1. Silviu

    Am luat 10 la istorie:x! Ms.

 65. Bob

  Buna ! Mi-a placut, m-a ajutat la istorie ca ne-a pus doamna invatatoare sa citim legenda.

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur că ți-a fost de folos, Bob !

   1. Aleksandra

    Si pe noi ne-a pus profesoara de latina..m-a ajutat mult ..chiar aveam nevoie pentru examenul de diferenta:X

    1. Zinaida Strinu

     Mă bucur că te-am ajutat !

 66. lavinia

  foarte frumoasa!chiar imi trebuia la tema de la istorie .multumesc

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Lavinia ! Mă bucur că ți-am fost de folos.

 67. dan

  Mi-a placut cartea este foarte tare, super marfa !

  1. Zinaida Strinu

   Este super marfă, dacă tu zici așa ! :D

 68. Andreea Coltea

  Frumos!!!!! Imi place foarte mult!!!!!!!!Foarte draguta!!!!!M-a ajutat mult la istorie!!!!!!

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur mult că te-am ajutat ! :)

 69. denis

  ms mi-ai facut tema la istorie

  1. Zinaida Strinu

   M-aș bucura dacă ți-ar rămâne ceva și în memorie…

 70. Cristina

  Multumesc ! N-am fost vreo 3 zile pe la scoala si nu stiam ca am de citit iliada pe maine……si nu am avut cum sa fac rost de carte ……. postarea asta e salvarea mea…. se inelege mai usor decat razumatul pe canturi de pe wiki…..deabia astept sa citesc si eu carte :X:X:X

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur că te-am ajutat. Abia când vei citi cartea vei înțelege ce ajutor este povestirea asta pe scurt !

 71. Manasie Simulescu

  Buna…… Hecuba este sotia lui Priam,nicidecum a lui Hector, Andromaca este sotia lui Hector !!! Iar Enea nu este fiul regelui Priam, ci al lui Anchise varul lui Priam :)

  1. Zinaida Strinu

   Mulțumesc foarte mult pentru ajutor ! :)

   1. Manasie Simulescu

    cu multa placere !!! o zi faina :)

 72. paul

  Nu stiti si niste legende ? Imi trebuie la romana si nu gasesc nicaieri pe internet si daca nu le fac imi da 4 la romana :(

  1. Zinaida Strinu

   Scrie cuvântul ”legende” în căsuța de căutare și găsești o grămadă. În ceea ce privește găsitul pe internet…, tu de cărți n-ai auzit ?! :D

 73. paul

  M-a ajutat foarte mult, am luat 10 la istorie !:). Multumesc mult pentru povestire ! :)

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, mă bucur că te-am ajutat !

 74. paul

  Aceasta este o povestire ?

  1. Zinaida Strinu

   Da, este povestirea pe scurt a epopeei Iliada.

 75. asilika

  mia Mi-a placut !

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur mult că ți-a plăcut și te mai aștept ! Citește și celelalte epopei !

 76. bianca salcudean alexandra

  Multumesc pentru lectura, a fost folositoare. Imi place mult blogul tau, sunt sigura ca il voi mai accesa.

  1. Zinaida Strinu

   Cu plăcere, Bianca, ești binevenită oricând ! :)

 77. ionyk

  E grozavă povestirea asta, am sa citesc si Odiseea !

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur mult că ți-a plăcut ! :) Citește și Odiseea, dar și Eneida. Ambele descriu întâmplări ce au urmat războiului troian, descris în Iliada.

 78. g;

  Pacat ca grecii au asa nume ciudate.

  1. Zinaida Strinu

   Poate și lor li se par ciudate numele noastre ! :)

 79. mitza

  Asta e povestea originala ? Ca sunt mai multe si sunt diferite.

  1. Zinaida Strinu

   Textul original este în versuri.

 80. bianca

  E tare interesant !

  1. Zinaida Strinu

   Îmi pare bine că te interesează !

 81. flavia

  De fapt am citit-o pe toata chiar astazi trebuie sa povestesc cartiele Iliada si Odiseea si chiar ma ajutat mult .Este un site foarte reusit ,ba chiar i-am spus si altei colege sa intre pe el ,deoarece altele povestesc nu prea bine ,iar aici gasesti tot ce vrei .Va multumesc foarte mult ca m-ati ajutat.

  1. Zinaida Strinu

   Cu multă plăcere, Flavia ! Succes la școală ! :)

 82. flavi

  da ce ai scris nu e asa complex adica da e cel mai ajutator site da eu care imi trebuie sa povestesc si iliada si odiseea la istorie si am doar o zi la dispozitie da e chiar fain am inceput sa citesc ce ai scris tu dar ,cum profesorul meu de istorie este mai sever trebuie sai spun mai complex chiar trebuia sa intri putin in amanunte pt ca numele unor zei sau alti oameni nu este scris .Inceputul nu este scris bine trebuia sa spui cu pram si de ce la dus pe muntele cu tare….

  1. Zinaida Strinu

   Păi, dragul meu, de ce nu îți faci tu povestirea ta ?… Caută cartea, citește-o și povestește-o, văd că știi ce ai de făcut, cum trebuie sî fie povestirea. Succes !

 83. theo

  Si … Semestrul urmator o spus ca o discutam despre Eneida … Deci o sa mai stau pe aici !!!;);););)

  1. Zinaida Strinu

   Păi, mai stai, poți să stai până termini liceul, că am povestiri pentru toate clasele. Și vor mai fi !

 84. theo

  Ura !Ura!Ura! Am luat 10 si mia incheiat media :) Media mea este 9 la istorie !

  1. Zinaida Strinu

   Felicitări ! Ar merita să cauți cartea și să o citești…

 85. Paul

  Va multumesc foarte mult pentru asta. Sper sa iau o nota buna la scoala. Am cautat-o si pe wikipedia,dar acolo era mult prea scurta. Va raman dator si, inca odata, un sincer MERSI !!!

  1. Zinaida Strinu

   Cu multă plăcere, Paul ! Te mai aștept aici ! :)

 86. theo

  Ca s-a terminat ora si se grabea ……. Dar important este ca iau 10 !

  1. Zinaida Strinu

   Firește, numai să nu uite !

 87. theo

  O spus ca imi pune saptaman viitoare 10 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:X

  1. Zinaida Strinu

   Păi…, de ce tocmai săptămâna viitoare ???

 88. theo

  Marti este momentul adevarului ….. Am putine emotii !

  1. Zinaida Strinu

   Vrei să spui că marti esti notată pentru Iliada, probabil :) Succes !

 89. theo

  Am sa va anunt ce nota am sa primesc ! Sigur va fi una mare ! ;)

  1. Zinaida Strinu

   Să nu uiți ! Îți doresc succes ! :)
   PS – Te rog să începi propozițiile cu literă mare !

 90. theo

  Dumneavoastra aveti darul de a povesti in sange ! V-ati nascut sa ajutati copiii din lumea intreaga! Mai vreau sa va multumesc inca o data !

  1. Zinaida Strinu

   :D Nu pot sa-i ajut chiar pe toti, dar ma bucur sa pot ajuta cat se poate de multi !

 91. theo

  Doamna Zina ! Va multumesc din suflet! Fara dumneavostra as fi luat un 4 la istorie …O sa continui sa stau pe blogul dumneavoastra pentru ca este chiar reusit!

  1. Zinaida Strinu

   Ma bucur ca ti-am fost de folos ! :)

 92. andreea

  Am mare nevoie de povestea dintre Iliada si Odiseea !
  Ma poate ajuta cineva ?

  1. Zinaida Strinu

   „Povestea dintre Iliada și Odiseea” ?… Ce vrei tu să spui ? În paralel cu Odiseea se petrece acțiunea din Eneida, pe care o găsești aici pe blog.

 93. ana

  Mersi mult, aveam nevoie de ea la scoala si nu terminasem de citit cartea …

  1. Zinaida Strinu

   Mă bucur că am putut să te ajut ! :)

 94. theo

  Doamna Zina , dumneavoastra ati povestit si Odiseea pe blog?Pentru ca miar trebui urgent !!

  1. Zinaida Strinu

   Dă click pe butonul „Lecturi povestite”, apoi pe „2. Epopei” şi vezi acolo ! :)
   Nu te supăra, dar trebuie să înveţi să cauţi în blog !

 95. $-RADU-$

  Doamna Zina, astea sunt toate legendele? Ca am nevoie la scoala si daca nu ati apucat sa mi le trimiteti pe toate pe e– mail va rog sa mi le dati si pe celelalte sau cateva din legendele urmatoare ! Multumesc ! Sper ca nu vam deranjat.Va rog daca aveti timp si daca puteti sa mi le trimiteti pe toate. Daca mi leati trimis pe toate nu va mai deranjati. Multumesc!

  1. Zinaida Strinu

   Nu sunt toate şi nici nu intenţionez să le povestesc pe toate. Le-am ales pe acelea trei şi atât. Dacă ai nevoie de toate, procură-ţi cartea urgent !

  2. Bianca

   Frumos blog .Am citit si Eneida si Iiada .Sunteti sigura ca nu sunteti ceva ruda cu Homer ?:D

   1. Zinaida Strinu

    Mulțumesc de compliment ! Nu sunt sigură, în ceea ce privește rudenia cu Homer, nu mi-am făcut arborele genealogic ! :D

 96. theo

  Doamna Zina , cu tot respectul, asta este cartea Iliada scrisa pe scurt , nu ? :)

  1. Zinaida Strinu

   Da, este epopeea sau cartea, mă rog, Iliada de Homer, povestită pe scurt.

 97. teodora

  Cine a scris Iliada si Odiseea?

  1. Zinaida Strinu

   Scrie acolo, sub titlu, ia uita-te cu atentie…

 98. ingrid

  Este un site foarte reusit:, prezinta cartea foarte bine, intrand in detalii.

  1. Zinaida Strinu

   Multumesc pentru aprecieri, Ingrid ! :)

 99. Margareta 01

  Aceasta legenda ati povestit-o din cartea Legedele Olimpului ?

  1. Zinaida Strinu

   De oriunde ar fi povestita, epopeea (nu legenda !) Iliada este una si aceeasi, deci poti spune si ca e din Legendele Olimpului !

 100. Alex

  Buna ziua ! Zina te rog daca poti sa imi trimiti si mie Metamorfozele de Ovidiu ! Sunt coleg cu radu. Si daca ai sa imi trimiti si Eneida ca imi trebuie la istorie.
  Multumesc si sper sa mi le trimiti cat mai repede.

  Alex

  1. Zinaida Strinu

   Scuze, Radu citeste de multa vreme pe aici. Tu nici n-ai binevoit sa te uiti pe blog, ca ai fi gasit Eneida ! Asa ca nu iti trimit nimic, fara suparare !

 101. Margareta

  Buna ziua!! Am nevoie de putin ajutor pentru istorie….. trebuie sa fac o povestire despre Iliada sa Odiseea,am ales iliada si nu stiu daca e bine sa copiez ce ati scris dumneavoastra aici???

  Va rog raspunde-ti repede!!

  1. Zinaida Strinu

   Nu prea cred ca e bine. Daca or mai copia si altii intocmai ? Citeste povestirea mea si apoi povesteste-o cu cuvintele tale, mai pe scurt.

 102. $-RADU-$

  A si inca ceva ! Daca puteti, bagati si Metamorfozele de Ovidiu cat mai repede, pana pe 7 decembrie pe 4 sau 5 sau mai devreme, va rog!

  1. Zinaida Strinu

   Eu imi scriu si imi programez articolele cam cu o saptamana inainte. Cateva dintre legendele cuprinse in Metamorfoze sunt programate exact din data de 7 ! Pentru ca esti atat de interesat si ai scris asa de civilizat, am sa ti le trimit prin e-mail chiar acum. Sper ca ai scris adresa de e-mail corecta ! :)

 103. $-RADU-$

  Am terminat, in sfarsit. Multumesc mult !

  1. Zinaida Strinu

   Cu placere, Radu ! :)

 104. $-RADU-$

  Dar cand le bagati?

  1. Zinaida Strinu

   Poate strecor una chiar in curand.

 105. $-RADU-$

  Inca ceva! Aveti si Metamorfozele de ovidiu??

  1. Zinaida Strinu

   Nu,inca nu ! :)

 106. $-RADU-$

  Pai atunci sper sa-mi iasa bine tema la istorie!

  1. Zinaida Strinu

   Iti doresc succes ! Te rog sa imi scrii cum a iesit, daca vrei. :)

 107. $-RADU-$

  Sigur aceste lecturi contin toate personajele? Pentru ca as vrea sa le scot si sa le spun calitatile! Am o tema la istorie despre asta.

  1. Zinaida Strinu

   Dragul meu, sunt toate personajele principale. In epopei sunt o sumedenie de personaje si nu are rost, nici nu e posibil, intr-o povestire pe scurt, sa le pomenesti pe toate…

 108. radu

  ms am avut de citit la ist mai am Odisea acuma

  1. Zinaida Strinu

   Ai si Odiseea aici, dar ar trebui sa citesti dupa aceea si Eneida, fiindca e strans legata de Iliada, ca si Odiseea.

 109. Zinaida Strinu

  Am sa ma gandesc si am sa-ti scriu. Cand e balul ?

 1. ENEIDA. Povestirea pe scurt a epopeii lui Vergilius

  […] Războiul troian se afla în al zecelea an. Era în zorii zilei în care aheii se prefăcuseră că au părăsit ţărmul Troiei. Numeroși troieni ieşiră la porţile cetăţii şi văzură uriaşul cal de lemn, născocit de Ulise – Odiseu. Mulţi au spus să îl ducă în cetate. Unii s-au opus. Cel mai tare s-a împotrivit preotul Laocoon. El spunea că darurile grecilor sunt facute cu gânduri ascunse şi se teme de ele. […]

 2. DON QUIJOTE Partea a II-a Capitolele 49-51

  […] camerei primite erau acoperiți cu două pânze. Pe ele erau zugrăvite de o mână nepricepută răpirea Elenei, soția regelui spartan Menelau, și despărțirea Didonei de Enea, eroul troian. Picturile erau […]

 3. ODISEEA

  […] « ILIADA , povestea războiului troian […]

 4. ROBIN HOOD (7)

  […] îl legase și i le dăduse să înghită pe toate, ca să se facă puternic ca Hercule, frumos ca Paris, iscusit ca Ulise – cum lăuda el puterea […]

 5. HERA, zeita femeilor, a casatoriei, a nasterii usoare - Povestiri de lecturi școlare

  […] aventurilor soţului ei, Zeus (Jupiter la romani). Cea mai mare supărare, însă, i-a provocat-o alegerea lui Paris, de la care a pornit războiul Troiei. Hera Campana Statuie din marmură, copie romană a unui […]

 6. EneidaARTE @ Zinnaida

  […] Eneida, a treia epopee legată de războiul troian, a fost scrisă de Vergiliu. Enea, ca un al doilea Ulise-Odiseu, a rătăcit mult pe mări, din […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Puteti folosi aceste HTML etichete şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>